Ydelser

Nordic Search Group arbejder med rekruttering af top- og mellemledere samt specialister til udvalgte brancher. Vi deltager aktivt i hele processen ved rekrutteringen men kan også yde bistand i enkelte tilfælde hvor klienten selv har lavet dele af processen. Vi afstemmer altid forventningerne med klienten inden opgaven igangsættes hvor vi enes om den proces der giver det bedste resultat i det enkelte tilfælde.

Det vigtigste for os er det bedst mulige resultat for vores klienter.

Aktiv søgning – Headhunting

Nordic Search Group har en gennemprøvet proces, der tager udgangspunkt i en 8-trins model, som i korte træk omfatter følgende områder:

  • Grundlæggende analyse af organisationen samt dybdegående interview af de nøglepersoner der skal være involveret i ansættelsen.
  • Baseret på ovennævnte udarbejdes en uddybende beskrivelse med fokus på krav, forventninger, udfordringer og succeskriterier.
  • Kortlægning af markedet og organisationer for derigennem at kunne identificere de bedst egnede kandidater.
  • Evaluering af kandidater igennem personlige interviews med de bedst egnede, hvor der lægges stort fokus på den enkelte kandidats egen motivation.
  • Gennemførelse af uddybende interview samt gennemgang af testresultater med udvalgte kandidater.
  • Præsentation for klient af 2-4 kvalificerede og motiverede kandidater.
  • Referencer på den eller de kandidater klienten vurderer som bedst egnede. Om ønsket gennemfører kandidaterne et udvidet assessment i denne fase. Skriftlig rapport til klienten.
  • Bistand i forbindelse med selve ansættelsen, om ønsket.
  • Opfølgning af både nyansat medarbejder og klinet i indtil 12 måneder efter ansættelsen.

Annoncering

I enkelte processer vil vi også benytte annoncer for at tiltrække egnede kandidater.

Denne annoncering kan kombineres med aktiv Search – noget der gør processen mere effektiv. Kandidaterne evalueres på samme måde som ved headhunting før disse præsenteres for klienten.

Assessment og kvalitetssikring

Nordic Search Group, kan bistå med test, dybdegående interviews og råd i forbindelse vurdering af kandidater fremskaffet på grundlag af kundens egne aktiviteter.

Nordisk – Internationalt

Vi løser flest opgaver i Norden – men vi bistår gerne også kunder i internatonale opgaver.